Home / Info / Bestuur / Lidmaatschap / - Aanmelden Lidmaatschap

Aanmelden Lidmaatschap

Nieuwe leden dienen zich aan te melden bij de teamleider van de betreffende speltak.

Op het aanmeldingsformulier dienen alle gegevens ingevuld te worden.

Het tekenen van de machtiging van automatische incasso dient voor leden jonger dan 18 jaar mede te geschieden door één van de ouders.

Een nieuw lid is eerst aspirant lid.

Het aspirant lidmaatschap wordt omgezet naar een volwaardig lidmaatschap aan het einde van de eerste volle maand als aspirant lid.

Alleen als volwaardig lid dient contributie afgedragen te worden.

De contributie over de maanden tot aan de volgende incasso dient aan de speltakleider afgegeven te worden.

Elk nieuw lid wordt automatisch lid van Scouting Nederland.