Home / Info / Bestuur / Lidmaatschap

Lidmaatschap

Als je lid wordt van Scouting St. Jozef, wordt je tevens lid van Scouting Nederland.
Het lidmaatschap kan elk moment ingaan.
Het lidmaatschap eindigt door schriftelijke opzegging. (per 1 augustus of 1 februari)
Het verenigingsjaar loopt van 1 augustus t/m 31 juli.