Home / Info / Bestuur / Lidmaatschap / - Contributie

Contributie

Contributie:

Per 1 Augustus 2013 bedraagt de contributie € 10,50/maand.

Betaling:

De betaling geschiedt door middel van automatische incasso’s.
Bij leden onder de 18 jaar dient een van de ouders de machtiging te tekenen.
De automatische incasso vindt elke maand plaats.

Bank Rekening:

IBAN: NL13.RABO.0123.8815.28 

Betaling:

Betalingsproblemen:

Bij betalingsproblemen of andere vragen betreffende de contributie kunt u terecht bij de penningmeester.